Tång och de Globala Målen

Globala målen - är tång en del av svaret?

Tång må kännas som en oväntad klimat kämpe i krisen vi befinner oss i. Faktum är däremot att det har en signifikant potential att hjälpa oss att bygga den säkra, blomstrande och hållbara framtid vi drömmer om.

Havet har en enorm potential att nå de globala målen – med mer hälsosam mat, förnybar energi och gröna transporter för en växande världsbefolkning.  En uppskalad, ansvarsfull och regenerativ tångindustri spelar därför en viktig roll för att uppnå de globala målen.

Alger har potentialen att adressera några av världens tuffaste utmaningar. Det kan bidra till livsmedelssäkerhet, begränsning av klimatförändringar, fattigdomsbekämpning och stöd till marina ekosystem. Revolutionerande eller hur?

En globalt växande och sammanlänkad tångindustri har ofattbar potential att bekämpa klimatförändringarna. Här kan du läsa om hur tång kan vara med och bland annat bidra många av de 17 globala målen. 


2 -  Ingen hunger.

Havet täcker 71% av jordens yta. Trots denna massiva areal bidrar havet endast med 2% av världens livsmedelförsörjning. Låg fetthalt och rikt på proteiner, kolhydrater, mineraler, vitaminer (B12, A, K) och andra essentiella mikronäringsämnen (järn, jod, zink). Tång och andra alger är därför en outnyttjad resurs till livsmedelssystemet genom att bidra med näringsrik föda till människor, djur och som näring till grödor på land. 


3 -  God hälsa och välbefinnande. Tångforskning fokuserar även på potentialen inom medicinska områden och som användning inom specifika kosttillskott. 


5 - Jämställdhet. Med kvinnor som utgör en stor del av tångarbetskraften kommer utvecklingen av tångindustrin att ge dem självständighet och ekonomisk integration.


7- Hållbar energi för alla. Tång kan ha potential om biobränsle för att bidra till skiftet från fossila bränslen. 


8- 10 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt + minskad ojämlikhet. Utveckling av tångbranschen kan vara en ny inkomstkälla, särskilt för tillväxtekonomier och utsatta människor. Den nya industrin skulle kunna bidra till att lindra hunger och fattigdom. I slutändan får vi mer motståndskraftiga kustsamhällen och minskade ojämlikheter.


12 - Hållbar konsumtion och produktion. Innovationsprojekt undersöker potentialen i att använda tångextrakt som en förpackningskälla för att ersätta engångsplast och ersätta oljebaserade lim, att gå mot plastreduktion och en mer miljövänlig kemi i konsumentvaror.


13- Bekämpa klimatförändringarna. Tångodling kräver ingen mark, medan jordbruket bidrar till cirka 24 procent av de globala utsläppen av växthusgaser med land-användningsförändring (till exempel avskogning) är den största bidragsgivaren. Tångproduktion för livsmedel och foder skulle kunna bidra till att undvika förändrad markanvändning. Tång binder också naturligt kol och kan bidra till att mildra effekterna av havsförsurningen.


14 - Hav och marina resurser. Tång ger också marint ekosystemstöd genom att bidra till ökad fiskhabitat och marin biologisk mångfald, såväl som havsrestaurering. Tång kan potentiellt tjäna som basen för ett nytt integrerat multitrofiskt vattenbruk med fisk och skaldjur för att öka produktionen samtidigt som miljöpåverkan minskar.


15 - Ekosystem och biologisk mångfald. Livet på land. Tång kan spela en viktig roll i utvecklingen av naturlig gödning som återställer näringen i jorden. 

Givet den enorma inverkan tångbranschen skulle kunna ha på klimatet finns det även utmaningar. Många faktorer kan sätta käppar i hjulet för tång som en naturlig klimatlösning. Mer om dessa utmaningar men även mycket mer fakta om tångens potential kan ni läsa i länkarna nedan. 

https://www.safeseaweedcoalition.org/the-seaweed-revolution/#transform-value-chain

https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/The-Seaweed-Manifesto.pdf


Läs vidare

( )