EU projekt - Ulva odling

EU satsar miljoner på växtbaserade proteiner från svenska hav

Ohållbar livsmedelsproduktion

Till 2050 måste den globala livsmedelsproduktionen öka cirka 70%. Detta till följd av den ständigt växande befolkningen och att vi till 2030 ska ha utrotat den extrema fattigdomen enligt FN’s globala mål. Däremot kan inte den nuvarande livsmedelsindustrin förse jordens befolkning med högkvalitativ mat på ett hållbart sätt.

Jordbruket står idag för 70% av färskvattens förbrukningen och livsmedelsproduktionen står för 26% av koldioxidutsläppen. Detta är inte hållbart och det krävs därför nya innovativa livsmedel och en förändrad livsmedelsproduktion i grunden för att kunna möta de globala målen. Däremot har medvetenheten hos konsumenter ökat och de sätter press på livsmedelsindustrin att komma med nya hållbara alternativ som bidrar till en hållbar förändring.

Innovativa och klimatsmarta livsmedel är en del av lösningen

Förändring av vårt livsmedelssystem är en av de mest effektfulla handlingarna som kan göras för att tackla klimatkrisen. Som det ser ut nu importerar Sverige 75% av alla marina råvaror som fisk, skaldjur och alger.

Havssallat under havsytan

Ett stort steg i rätt riktning är att det nu satsas på att Sverige ska bli självförsörjande inom det området.

Potentialen och möjligheterna är många och nu har EU satsat stort i projektet BlueInvest där Nordic SeaFarm ska utveckla en havsbaserad odling av den proteinrika tångarten Ulva (även kallad Havssallat).

Havet är världens största källa till protein och då menas inte fisk som kanske ses som det uppenbara. Grön tång, och specifikt arten Havssallat, är överlägset mer näringsrik än de grönsaker och animaliska livsmedel som finns idag och ses som ett utmärkt alternativ inom livsmedelsindustrin.

Utmaningar med att odla havssallat

Befintliga odlingsmetoder för Havssallat har däremot länge lidit av tekniska utmaningar som har hindrat europeiska Havssallat-producenter från att utveckla verksamheten på kommersiell nivå som också är prismässigt överkomlig för konsumenter.

En av anledningarna till att det är problematiskt att odla Havssallat är till stor del på grund av att de höga produktionskostnaderna då dess primärt odlas på land i tankar och behöver närheten till havet och saltvattnet. Ett annat stort hinder ligger i den asiatiska importen där konsumenterna och livsmedelsproducenterna till större del har förlitat sig på billiga och lågkvalitativa produkter.

Lösningen är storskalig havsbaserad odling

Nordic Seafarm (NSF)  har utvecklat ett innovativ odlingsmetod som äntligen löser storskalig produktion av högkvalitativ Havssallat till en låg kostnad genom att odla hållbart direkt i havet. Genom att utveckla starka odlingsmetoder klarar grödorna av de utmaningar som den hårda havsmiljön innebär och därigenom möjligheten att frångå landbaserad odling i tankar. Nordic Seafarm är en spin-off från spjutspetsforskning från tre av Sveriges mest framstående Universitet. NSF-teamet har +50 års gemensam erfarenhet av tångodling och marin ekologi.

Genom stöd från EU:s fond BlueInvest säkerställer det att Nordic Seafarms havsodlade Havssallat är redo för marknaden och att det bekräftar kapaciteten för fortsatt och ökad produktion efter projektet.

Ulva odlingens påverkan

  • 50 hektars odling ger 1000 ton av havssallat om året.
  • Havssallat absorberar 38 ton näring från havet som annars skulle bidra till övergödning.
  • Det absorberar 227 ton av CO2 om året.
  • Det skapar 40 heltidsjobb.
  • Upptar 0% mark.
  • Det kräver 0% gödning.
  • 85% lägre CAPEX.
  • 75% lägre OPEX.With the contribution of the European Maritime and Fisheries Fund of the European Union.


Läs vidare

( )