Bildar Joint Venture med Ocean Collective

Ocean Collective bildar joint venture med Nordic SeaFarm och ska utveckla ny växtbaserad mat från havet

Det nybildade företaget kommer att vara samägt av OceanCollective och Nordic SeaFarm med målet att utveckla flera olika nya matkoncept där tång och andra marina ingredienser kommer vara framträdande. Över tid kommer flera nya matkoncept presenteras, både utvecklat i egen regi och under eget varumärke, samt genom partnerskap med andra globala aktörer.

- Havens välmående är helt avgörande för vårplanets överlevnad. Mat från havet är en överlägsen proteinkälla ur både etthållbarhets- och nutritionsperspektiv, men vi behöver utveckla fler erbjudanden och skapa nya matkoncept så att fler konsumenter finner sin väg till havsbaserad mat. Området är fortsatt i ett tidig fas och vi kommer därför söka breda samarbeten med olika aktörer som delar vår vision, säger JörgenBergqvist, VD för Ocean Collective och styrelseordförande Ocean Next.

För Nordic SeaFarm innebär det nya partnerskapet enmöjlighet att både öka tillgängligheten för tång till konsumenten, och även att utforska en ny form av samarbete som kan utgöra en framtida modell för hur man skalar upp den nya industrin inom flera tillämpningsområden.

- Tång är en helt regenerativ gröda som kan minska trycket från odling på land samtidigt som den bidrar till att rädda haven genom att absorbera koldioxid och stärka den biologiska mångfalden, För att förlösa den potential som finns i tång behöver vi finns fler strategiska partnerskap och utforska nya affärsmodeller och vi är väldigt positiva till möjligheten att förena våra två bolags styrkor i den nya satsningen Ocean Next, säger SimonJohansson, VD på Nordic SeaFarm.

Om Nordic SeaFarm AB

Nordic SeaFarm är sprunget från ledande forskning påGöteborgs Universitet och är idag en av Europas ledande producenter av odlad tång. Företagets syfte är att driva en blå revolution där vi tillsammans kan använda havet för att odla regenerativt och skalbart för en växande befolkning.

Om Ocean Collective AB

Ocean Collective är en nybildad svensk industrigrupp vars syfte är att förändra människans relation till våra hav och accelerera nya hållbara lösningar. Vi är pragmatiska visionärer och kombinerar existerande och nya lösningar genom samarbete med andra för att uppnå maximal positiv påverkan.Vi tror att utvecklandet av ny teknik i kombination med att nå bred konsumentacceptans kommer spela en avgörande roll för att uppnå ett mer hållbart samhälle.

Ocean Collective är grundat och drivs av Jörgen Bergqvist, Anders Jacobson, och Vilhelm Sundström.

 

Kontaktperson:

Jörgen Bergqvist, Ocean Collective AB, telefon 0730 52 24 84

SimonJohansson, Nordic Seafarm, AB, telefon 0720 19 21 83

Läs vidare

( )