Vi tar in 20 MSEK för att driva blå revolution

Vi vill driva en blå revolution. Därför kan vi nu stolta meddela att vi tagit in 20 miljoner kronor i nytt kapital. Bland våra investerare återfinns JCE Ventures, Almi Invest, och Kale United, samt affärsänglar såsom stjärnkocken Thomas Sjögren och styrelseproffset Magdalena Gerger. Nu ska vi skala upp våra odlingar på västkusten och blir störst i Europa på växtbaserad mat från havet.

Den globala marknaden för tång är stor, cirka 150 miljarder SEK och den väntas växa snabbt med ca 11% per år. Vi har därför sett utvecklingspotentialen i denna bransch och utvecklat en unik odlingsmetod för växtbaserade grödor i havet. Med denna påfyllning i kassan har vi nu möjlighet att växla upp för att kunna möta den starkt ökande efterfrågan på hållbart odlad tång. Vårt mål är att bli störst i Europa inom fem år.

- “Nordic SeaFarm har en unik kompetens och odlingsmetod som möjliggör en skalbarhet som vi tror kommer vara gynnsam för såväl bolagets utveckling som ha ett positivt hållbarhetsbidrag till planeten. Som långsiktiga investerare är vi glada att vara delaktiga i ännu en investering inom foodtech och hållbar utveckling”, säger Sofia Karlsson, Investment Director på JCE.

I dagsläget säljer vi produkterna sockertång och havssallad till flera av Sveriges främsta Michelinrestauranger och livsmedelsproducenter. Tång blir allt mer populärt bland landets lyxkrogar – både ur smaksynpunkt och för dess hållbara egenskaper som råvara och som näringsgivare. Det är också årets första primör då det kan skördas betydligt tidigare än grönsaker på land vilket förlänger säsongen. Stjärnkocken Thomas Sjögren, som driver restauranger i närheten av vår havsodling utanför Fjällbacka, fick upp intresset efter att ha testat produkten på sin restaurang.  

”Det började egentligen för ett år sen när jag tog kontakt med dem för att hitta ett samarbete. Det ena ledde till det andra, och nu valde jag att investera. Jag tror på det här ur både miljösynpunkt, men också att råvarorna kommer behöva användas mer i framtiden,” säger Thomas Sjögren.

Tångbranschen - stor framtidspotential

Även om de stora producenterna idag återfinns i Asien är vi övertygade om att det finns gott om utrymme för fler europiska producenter, givet de ökade krav som finns idag på högre spårbarhet och bevisat hållbara produktionsmetoder. Nordsjöns kalla och näringsrika vatten ger oss unika förutsättningar att effektivt odla tång med hög kvalitet och skalbarhet jämfört med andra europeiska länder.

– Att nyttja havets potential och ta vara på tång som råvara kommer spela en stor roll i omställningen mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Med det nya kapitalet kan vi driva en blå revolution och bygga ut odlingskapaciteten till havs från dagens 30 ton till över 300 ton per år, accelerera vår produktutveckling och göra produkterna tillgängliga för en bredare publik. Vi är väldigt glada att få in starka och passionerade ägare som inte bara bidrar med kapital, utan även solid erfarenhet av att utveckla morgondagens livsmedelsprodukter, säger Simon Johansson, VD för Nordic SeaFarm.

För kontakt:

Simon Johansson

simon.johansson@nordicseafarm.com

+46 72 019 21 83

Läs vidare

( )