”Vad gör vi med 20 ton sockertång?”

Året var 2016 och just denna fråga ställde sig sex av Sveriges mest framstående forskare inom odling av hållbar tång (eller makroalger som det även kallas), efter flera lyckade forskning- och utvecklingsprojekt kring storskaliga tångodlingar längs Sveriges västkust.

Resultaten var goda: råvaran höll en hög produktkvalitet och miljöeffekterna var positiva där data visade att tångodlingarna band koldioxid och marint liv kring odlingarna ökade - samtidigt som flera stjärnkockar började använda tång på sina restauranger.

Sedan kom nästa fråga när skörden på 20 ton var klar: Hur kan vi få ut denna fantastiska råvara bredare på marknaden och få mer människor att inse fördelarna med växtbaserad mat från havet? En genomsnittsperson i Japan äter ca 4 kg tång per år och är en viktig del i den dagliga kosten. Vi i Europa borde väl kunna göra något liknande på sikt?

Idag är Nordic SeaFarm en av Europas ledande producenter av hållbart odlad tång och samarbetar med några av Sveriges bästa kockar och livsmedelsföretag för att ständigt utveckla nya smaker, rätter och produkter från en hållbart odlad råvara från havet.

Vi är övertygade att detta bara är början för ekologisk och växtbaserad mat odlad i havet. Vi ser fram emot att skapa vår framtid tillsammans med dig.

Kontakta oss

Våra tångodlingar

Att odla växtbaserat på land har människan gjort i alla tider och fram tills nyligen har odling i haven främst inneburit fiskuppfödning och musselodling. Att odla tång som finns naturligt i våra vatten innebär ett hållbart sätt att ta fram livsmedel och mat till oss människor, något människan gjort i Asien i flera hundra år och även i Europa senaste årtiondena.

Sockertången Nordic SeaFarm odlar är en näringsrik ingrediens som man antingen kan äta direkt som den är eller blanda in i traditionella recept och därmed få en fräsch umamismak som höjer de flesta maträtter. Utöver smaken innehåller den flera viktiga näringsämnen och antioxidanter som är livsviktiga för oss människor.

Genom strukturerad odling av tång innebär det att vi odlar hållbart och inte plockar tången vilt, och därmed låter havsbottnen vara ifred. Att odla växtbaserad mat i havet tar inget land i anspråk samtidigt som havsmiljön förbättras genom ökad biodiversitet av andra arter i och kring odlingarna.

Dessutom är storskaliga tångodlingar en klimatsmart råvara genom dess upptag av koldioxid och fosfor och bidrar till minskad övergödning av våra hav.

Team

Nordic SeaFarm består idag av en sammansättning av entusiaster, med såväl gedigen forskningsbakgrund, livsmedelskompetens och entreprenörskap. Alla med ett brinnande intresse för hållbar matutveckling, teknik och framtidens mat.

Tillväxt & Försäljning

Produktutveckling & smakframtagning